Tlf. 30 20 86 24

Psykoterapeut Marianne Wangel, læge

 -Samtaleterapi, der nytter noget

Prismodtagelser, Publikationer og Forskningsansættelser   

PRISMODTAGELSER
1987: Københavns Universitets Sølvmedalje for prisopgaven ”AIDS og Sexualvaner” (nævnt som pkt. 1 under Publikationer) 
1974: Guldmedalje som Danmarksmester i kaproning, dobbeltfirer, juniorer.
1969: Tildelt "Årets Rose" af foreningen Aldrig Mere Krig og
         Udnævnt til "Dagens Navn" i Berlingske Tidende 
            -Begge for initieringen af landsindsamling til fordel for Biafra's sultende børn.

PUBLIKATIONER
1)  Wangel Marianne: AIDS og Sexualvaner. En beskrivende undersøgelse af AIDS-epidemiens indflydelse på yngre køben-havnske homo-, bi- og heterosexuelle's sexualpraktik og holdninger. Prisopgaveafhandling, 295 sider, Institut for Social Medicin, 1987. (Opbevares på Det Kongelige Bibliotek)

2)  Wangel Marianne: AIDS-epidemiens indflydelse på københavnske homo-, bi- og heterosexuelle's sexualpraktik, adfærd og holdninger. AIDS-forskning i Danmark, 1987 p. 131-136, København: Forskningsdirektoratet, 1988 (rapport).

3)  Wangel Marianne, Krasnik Allan: Viden, holdninger og adfærd med relevans for HIV-smitte blandt skoleelever i 9. klasse i Danmark. Rapport. Institut for Social Medicin, maj 1989.

4)  Krasnik Allan, Wangel Marianne: AIDS and Danish Adolescents – knowledge, attitudes and behaviour relevant to the pre-vention of HIV-infection. Dan Med Bull 1990; 37: 275-9.

5)  Gøtzsche P C, Hansen M, Stoltenberg M, Svendsen A, Beier J, Faarvang K L, Wangel M, Rydgren L, Halberg P, Juncker P, Andersen V, Mørk Hansen T, & Endahl L: Seponat Trial. Randomized, Placebo Controlled Trial of Withdrawal of Slowacting Antirheumatic Drugs and of Observer Bias in Rheumatoid Arthritis. Scand Jour Rheuma 1996, Vol.25, No.4: P:194-199.

6)  Wangel Marianne: Lægens Trøst er Humoren. Ugeskrift for Læger 2007;169(10):947.

FORSKNINGSANSÆTTELSER
1987:       Københavns Universitet, Institut for Social Medicin, Weimanns Scholarstipendiat
1988–90:  Københavns Universitet, Institut for Social Medicin, Forskningsmedarbejder